entrepreno to zespół trenerów-ekspertów skupionych wokół jednej marki, wspólnych standardów i etyki zawodowej. Działamy przede wszystkim w obszarach zarządzania, HR oraz rozwoju kompetencji trenerskich.